One comment

 1. H & M – Robin Cuppens en Axel Verwee

  Beoordeling door Femke Schaap & Anne Benschop

  De 3 P’s zijn duidelijk en uitgebreid behandeld in dit onderzoek.

  Inleiding:
  Kort en duidelijk verteld waar onderzoek naar gedaan is, jullie hadden nog een hoofdvraag toe kunnen voegen voor een duidelijke richtlijn, zoals bijv. in hoeverre is H&M daadwerkelijk duurzaam bezig. Op deze manier kun je doelgerichter onderzoek doen.

  People:
  Objectief in kaart gebracht hoe de omstandigheden in fabrieken waar kleding van H&M en andere fast fashion merken gemaakt worden. Het is uitgebreid omschreven waarbij er veel informatie word gegeven maar niet te veel op details in te gaan, alleen waar nodig is om meer duidelijkheid te creëren.

  In het sustainibility rapport die jullie hebben gebruikt voor jullie eigen onderzoek, ontdekten jullie dat er een tegenstrijdig zijde is, namelijk dat de fabriek zelf mag bepalen hoeveel zij hun werknemers betalen en dit loopt dan buiten het contract die ze hebben ondertekend bij H&M. Jullie hebben China gekozen om te kijken of er werkelijk in het praktijk ook aan de regels worden gehouden. Het blijkt dat het verboden is om een vakbond op te richten en daardoor wordt er veel gesjoemeld met de regels en dit is allemaal in de nadeel van de werknemer.

  Jullie kijken kritisch terug naar de informatie die ze gevonden hebben over SIPP en denken erover na om het niet zomaar aan te nemen.

  Hierbij zouden jullie contact met een onafhankelijk persoon hebben kunnen leggen om meer te weten te komen over bijv. de werkomstandigheden, lonen etc om van verschillende kanten er naar te kunnen kijken.

  Planet:
  In dit stuk beschrijven jullie dat H&M één van de eerste grote fast fashion bedrijven is en steeds transparanter wordt en dat zei steeds meer informatie vrij geven van plannen om duurzamere kleding te maken. Het stukje over het duurzame katoen en over de gerecyclede katoen komt vrij snel achter elkaar, dit zou iets overzichtelijker en uitgebreider beschreven kunnen worden. Zodat het ook duidelijker word voor de lezer wat precies het verschil hier tussen is.

  De twee grafieken zijn erg duidelijk hoe de verhouding ligt qua verschillende soorten katoen die ze gebruiken: gerecyclede katoen, better katoen en organisch katoen. Met deze grafiek laten jullie zien dat H&M steeds duurzamere is op het gebied van het gebruik van katoen: ze gebruiken meer Better katoen, wat uit jullie onderzoek blijkt meer duurzamer is omdat ze met minder chemicaliën, minder water worden gebruikt en dat er veel samen gewerkt wordt met de lokale boeren.

  Het gedeelte waar jullie over het bedrijf BIONIC® schrijven is goed te begrijpen. Alleen missen wij de link tussen het maken van nieuwe plastic en het recyclen daarvan, want is het maken van het nieuwe plastic wel duurzamer? Omdat jullie zeggen dat er microdeeltjes in het water terecht komen, is dit dan schadelijk?

  Ook kun je jezelf af vragen, wanneer een bedrijf een ‘duurzaamheids stempel’ krijgt om een helder beeld te kunnen schetsen in hoeverre een bedrijf dan daadwerkelijk duurzaam bezig is.

  Profit:
  Jullie vroegen in dit stuk waarom H&M niet aparte rekken met alleen maar kleding van de Conscious Exclusive Collection hebben, want in het begin van dit keuzevak dachten jullie dat H&M duurzaamheid gebruikte als een verkooppraatje om zo meer kleding te verkopen. Echter blijkt het dat de duurzame kleding toch in de rekken hangen met de ‘normale’ kleding. Zo weten mensen niet zonder in de label van hun kleding te kijken dat ze een duurzame kledingstuk dragen. Op deze manier wil H&M langzaam steeds duurzamer te worden.

  Bronnen/relevante mensen: in jullie bronnenlijst staat dat jullie e-mail contact hebben gehad met Annet Feenstra, maar dit is niet duidelijk aangegeven in jullie onderzoek wat verwerkt hebben. Erg interessant om tussendoor bijv. te vermelden dat jullie de info van eigen bron hebben vernomen.

  Visuele beelden: jullie hebben een aantal visuele beelden gebruikt die goed het onderzoek ondersteunen en het daardoor ook echt duidelijker word, dit is een goede toevoeging.

  Analyse hoofdvraag:
  Jullie hoofdvraag voor dit onderzoek was hoe een mega bedrijf als H&M wil werken naar duurzame wereld? Jullie hebben daarbij de 3p’s behandeld maar ook nog naar de winkel zelf gekeken hoe de kleding in de winkel liggen. (hoofdvraag duidelijker verwoorden)

  Uitwerking/ conclusie:
  Jullie onderzoek hebben jullie duidelijk en overzichtelijk uitgevoerd, sommige onderwerpen in jullie onderzoek konden naar onze mening iets langer waardoor het meer helderheid geeft. Het is goed verdeeld in alinea’s en afwissend met visuele beelden die het onderzoek ondersteunen. Een aantal spelfoutjes en ontbrekende woordjes. Persoonlijk hadden wij het erg interessant gevonden als jullie nog met een onafhankelijk persoon hadden gepraat om een andere kijk op dit alles te hebben. Al met al leuk en interessant onderzoek!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s