Heilzame kringlopen en het vak van de ruimtelijk vormgever

De benadering van de stad als ecosysteem staat de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling. In deze benadering wordt natuur aan de ene kant gezien als fysiek element in de stad (groene stad, verbetering leefklimaat) aan de andere kant als metafoor voor de werking van de stad, een stad die zich dus ook gedraagt als ecosysteem, ofwel organisme waarin allerlei ‘stromen’ plaatsvinden. Het denken in duurzame uitwisselingen van warmte, energie, afval, water, (bio)gassen en CO2 wordt al breed ingezet in moderne voedselproducerende kasgebieden, maar deze logica vind steeds vaker voet aan de grond bij het vak van de ruimtelijk vormgever.

Hiermee kom ik dan ook op de onderzoeksvraag:

In hoeverre kan het denken in heilzame kringlopen van invloed zijn op de invulling en uitwerking van ruimtelijke ontwerpen?

Ik heb de breedte van dit onderwerp probeer te illustreren aan de hand van 3 voorbeelden

 

Breedte in schaal (ruimtelijk ontwerp)

–       stedenbouwkundig (plangebied, stadsdeel of regio)

–       architectuur (gebouw, ensemble, of gebouwdeel)

–       interieur en/of meubel

 

Breedte in ‘flows’ of kringlopen.

–       water

–       electriciteit

–       warmte (koude)

–       afval

–       (bio)gassen, co2 e.d.

–       brandstof (pyrolyse)

–       (rest)materialen

–       voedsel (vissen-planten) nutrienten

 

Breedte in ‘de manier waarop’ de flow/kringloop effect heeft op de ruimtelijke uitwerking van het plan/ontwerp/gebouw/interieur/meubel. Dit kan bijvoorbeeld een letterlijke vertaling naar een materiaal zijn of een vertaling in de vormgeving van architectuur.

In sommige voorbeelden (ontwerpen) komt de integratie van heilzame kringlopen niet of nauwelijks tot uiting in de architectuur van het ontwerp. Ik ben juist op zoek gegaan naar DIE voorbeelden waar dat wel het geval is.

PRES_KEUZEAK_BLOG

Ayla Stomp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s